Videonovērošana – kā izvairīties no soda?

Videonovērošana – kā izvairīties no soda?

Izvietojot videonovērošanas kameras un par to neinformējot – mēs liedzam izvēles brīvību un nu jau arī pārkāpjam likumu! Pārkāpjot likumu, varam tikt arī sodīti un soda mērs var sasniegt pat 20 miljonus EUR vai līdz pat 4 % no uzņēmuma kopējā visā pasaulē gūtā gada apgrozījuma.

Ne vienmēr esam vainīgi no brīvas gribas - reizēm nezināšana, reizēm sarežģītie termini mums liek pārkāpt pamata cilvēktiesības – tiesības uz brīvību!

Videonovērošana = personas datu apstrāde

Katram cilvēkam vadoties pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) ir tiesības tikt informētam:

  • Par videonovērošanu
  • Par veikšanas iemesliem
  • Vai un kam tie tiks nodoti tālāk
  • Kur tie tiks apstrādāti
  • Cik ilgi tie tiks uzglabāti

Jebkuram ir tiesības lūgt videomateriālu – apskatīt, pieprasīt rediģēt vai dzēst to, kā arī iesniegt sūdzības Datu Valsts Inspekcijā. Tikai atcerieties – video uzņemšanas specifikas dēļ tas var nebūt iespējams neatkarīgi no uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

Nodrošinot iespēju pieņemt lēmumu, Tu nodrošini iespēju spert drošu soli savā īpašumā!

Esi juridiska persona – veicini drošības sajūtu

Ievies uzticību:

  • Izvieto zīmi – Videonovērošana
  • Norādi videonovērošanas mērķus
  • Pārzini - Atbildīgo par videonovērošanu
  • Avotu kurā uzzināt par ievāktajiem datiem un to apstrādi (piem. mājas lapas adresi vai citu kontaktinformāciju)
  • Juridisko adresi

Esi privātpersona – informē, brīdini un atgaiņā no nelūgtiem viesiem

Videonovērošana mājsaimniecības ietvaros - zīme nav obligāta, toties tā liks bīties un apdomāt pirms spert neatļautu soli Jūsu teritorijā.

Videonovērošana, kurā redzami ceļi, ietves un blakus teritorijas - zīme ir obligāta! Neizvietojot to, arī Jums var tikt uzlikts sods!

Sper drošu soli pats un ļauj to darīt arī līdzgājējam – iegādājies brīdinājuma zīmes!

Iepazīsties ar noteikumiem uzņēmumiem un organizācijām

Iepazīsties ar savu personas datu aizsardzību un tiesībām

Atpakaļ uz blogu