LATSIGN Blogs

LATSIGN Personas datu izmantošanas principi

24.05.2018.

Latvijas-Vācijas sabiedrība SIA „LATSIGN”

PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS PRINCIPI

Personas datu apstrādes mērķis -
Personas datu apstrādes mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Personas datu izmantošanas nolūki:

Personai ir tiesības gadījumā, ja nepiekrīt sniegt savus personas datus vai vēlas atsaukt savu piekrišanu, saņemt standarta piedāvājumus un pakalpojumus, kādus attiecīgajā brīdī piedāvā Uzņēmums.

Kur mēs iegūstam personas datus?
Mēs iegūstam Jūsu datus tieši no Jums. Datus varam iegūt arī pakalpojumu sniegšanas gaitā. Jūsu dati var tikt iegūti no dažādiem publiskiem reģistriem.

Kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam?
Kad Jūs pasūtāt produktus vai pakalpojumus vai reģistrējaties mūsu vietnē, mēs apkopojam informāciju par Jums. Ja brīvprātīgi aizpildāt klientu anketas, sniedzat atsauksmes vai piedalāties uzņēmuma rīkotajos konkursos, arī tad mēs varam apkopot informāciju par jums.

Uzņēmuma apkopotie personas dati ietver:

Kurš var apstrādāt Jūsu personas datus?
Jūsu personas datus apstrādā mūsu uzņēmuma darbinieki vai uzņēmumi, kuri sniedz mūsu uzņēmumam kādu pakalpojumu (piemēram, grāmatvedības uzņēmums) un to darbinieki, kuriem ir tiesības strādāt ar personas datiem. Jūsu dati vienmēr tiks apstrādāti rūpīgi, ievērojot labu datu apstrādes praksi. Abas Puses darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis.

Kādos jautājumos ar Jums sazināsies?
Uzņēmums var sazināties ar Jums, izmantojot norādītos datus, kā arī tos datus, kuri jau iepriekš ir nodoti Uzņēmuma rīcībā, lai noskaidrotu Jūsu aktuālās vēlmes, viedokli par Uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem vai lai aktualizētu tā rīcībā esošo informāciju, kā arī informētu par aktuālajiem piedāvājumiem.

Personas datu aizsardzība-
Uzņēmums aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un uzņēmuma saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kur es varu uzzināt vairāk?
Jums ir tiesības vērsties pie Uzņēmuma pārstāvja, lai saņemtu visu informāciju, kas par Jums atrodas Uzņēmuma rīcībā, sazinoties ar Uzņēmuma administratori pa e-pastu latsign@latsign.lv vai tālruni 67607095.

Kā es varu atteikties no ziņu saņemšanas?
Jums ir tiesības vērsties pie Uzņēmuma, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju, ar lūgumu labot vai dzēst neprecīzus vai novecojušus datus, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personas datu izmantošanai. Tāpat, sākot ar 25.05.2018. Jums ir tiesības prasīt datu izmantošanas ierobežošanu, tiesības iebilst pret personas datu izmantošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar attiecīgu sūdzību saistībā ar Jūsu datu prettiesisku izmantošanu.

Cik ilgi uzglabās manus iesniegtos datus?
Mēs glabājam Jūsu datus vismaz tik ilgi, cik ilgi Jūs esat mūsu klients. Pēc klientu attiecību izbeigšanas datu saglabāšanas periods ir atkarīgs no to veida, lietošanas mērķa un likumā noteiktās informācijas glabāšanas termiņa. Datu glabāšanas laikā mēs ievērojam likumā noteiktās prasības.

Mēs vēlamies uzglabāt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus tā, lai tie būtu precīzi un aktualizēti, dzēšot nevajadzīgus datus un atjauninot novecojušo informāciju. Tāpēc aicinām Jūs regulāri pārbaudīt, vai Jūsu dati ir atjaunoti, precīzi, un ziņot mums nekavējoties, ja Jūsu personas datos ir notikušas kādas izmaiņas.

Personas datus paredzēts nodot Uzņēmuma pilnvarotiem darbiniekiem. Personas datus nav paredzēts nodot ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Citi noteikumi-
Uzņēmumam ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu izmantošanas principos, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju uzņēmuma mājaslapā vai norādot izsūtāmos materiālos.

Personas datu pārzinis – Latvijas-Vācijas sabiedrība SIA „LATSIGN”, reģistrācijas Nr. 40003101954, adrese: Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004, e-pasts: latsign@latsign.lv; tālruņa Nr.67607095

Personas datu izmantošanas juridiskais pamats – līdz 2018.gada 25.maijam – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.punkts;

Sākot ar 2018.gada 25.maiju – Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 6.panta pirmā daļa.

◄ Visi jaunumi
Savā tīmekļa vietnē izmantojam analītiskās sīkdatnes, tās uzlabo Jūsu pieredzi mūsu lapā, tādejādi nodrošina tās darbību un funkcionalitāti u.tml. mērķus. Aicinām Jūs iepazīties ar plašāku informāciju par mūsu vietnē izmantotajām sīkdatnēm. Piekrītu