Kvalitāte LATSIGN izpratnē

Kvalitāte, mūsuprāt, ir daudzpusīgs un filozofisks jēdziens. Ikdienā mēs saskaramies ar šo vārdu vairakkārt, runājot par preču, pakalpojumu, izglītības, dzīves u.c. kvalitāti. Katram indivīdam ir sava izpratne par kvalitātes līmeni un atbilstību viņa gaidām. To nosaka pircēja individuālā pieredze. Dažiem patīk augstā kvalitāte visās dzīves jomās. Daži izvēlas sabalansētu ceļu – atsevišķās, viņuprāt, svarīgākās dzīves jomās, izvēlās augsto kvalitāti, bet mazāk svarīgās – vidējo vai pat zemo, jo neredz iemeslu pārmaksāt. Daži turas pie principa angl. value for money – izvēlas atbilstošus produktus par atbilstošo cenu. Katrs ceļš ir pareizs, jo katram no mums ir sava pieredze!

Līdzīgi arī uzņēmumiem – katram ir savs ceļš uz kvalitāti. Pasaulē ir daudz piemēru, kad kvalitāte un līdz ar to cena pazemināta, piemēram, uzņēmumi Ryanair u.c. Ir arī uzņēmumi, kas piedāvā tikai augsti kvalitatīvus produktus.

Mēs, LATSIGN, darbojoties tirgū jau 25 gadus, esam pārliecinājušies, ka darbosimies ilgtermiņā, tāpēc piedāvāsim ilgtermiņa risinājumus mūsu ražoto produktu un pakalpojumu veidā. Līdz ar to ražošanā un pakalpojumu sniegšanā izmantosim augsti kvalitatīvus materiālus. Tas ir saistīts ar mūsu filozofiju – darīt labi vai citādi nedarīt vispār!

Analizējot savas un konkurentu cenas esam nonākuši pie secinājuma, ka par līdzīgu cenu kvalitātes līmenis ir diezgan atšķirīgs. Pateicoties LATSIGN noteiktiem, sabalansētiem un sistematizētiem uzņēmējdarbības un ražošanas procesiem, mēs nodrošinām produktu augsto kvalitāti par adekvātu cenu.

Lai mūsu pārliecība būtu pamatota, pievienojam jēdziena kvalitāte zinātnisko skaidrojumu.

Kvalitāte* (latīņu qualitas, qualitatis kādība) ir priekšmetu, dzīvu būtņu, dabisku, sociālu un garīgu parādību iekšējā un ārējā noteiktība, kas atšķir no citām noteiktībām.
* Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca

Kvalitāte**
• filoz. Priekšmeta, parādības utt. noteiktība, kas to dara tieši par šo, nevis kādu citu objektu.
• Būtiska pazīme, īpašība, tādu kopums.
• Derīguma, labuma atbilstība noteiktām normām, prasībām.
** Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca

LATSIGN Jaunumu e-pasts! Pāris soļi pretī mērķim.

14.12.2017.

Jaunus mērķus kaļot, mazus vai lielus soļus sperot, arvien tuvāk pietuvojamies savu mērķu realizācijai.
Kādus mērķus nākamajam gadam esat izvirzījuši Jūs? Kādus soļus Jūs jau esat spēruši vai kādus vēl plānojat spert? Aicinām ieskatīties jaunumu e-pastā un apskatīt pāris soļus, kurus mēs esam palīdzējuši veikt.